Firma & Team

Naša minulost’ je Vašou budúcnost’ou

GESCHWANDTNER RELOCATIONS bola založená v roku 1998. Jej vlastníkom je pán Ladislav Geschwandtner. Firma sa postupom času vypracovala zo spoločnosti s dvomi menšími sťahovacími dodávkami a dvomi zamestnancami, až po dnešnú, svetovo uznávanú firmu, patriacu medzi popredné sťahovacie firmy v Rakúsku a na Slovensku. Zoznam našich klientov sa rokmi zvýšil o súkromných vlastníkov a firmy zo všetkých oblastí podnikania, čo prinieslo kvalitatívny rozvoj a neustály rast firmy.

Prvý sklad bol zriadený vo Viedni v roku 2004. V tom istom roku sme založili druhé sídlo firmy v Bratislave. V tom čase sme zamestnávali 6 kvalifikovaných zamestnatnancov a vlastnili 2 sťahovacie kamióny.

V nasledujúcom roku sa pán Geschwandtner rozhodol firmu viac rozšíriť do zahraničia a investoval do medzinárodného sťahovacieho sektora. Z tohto dôvodu premenoval spoločnosť z Geschwandtner s.r.o. na Geschwandtner international moving & relocation service (medzinárodné sťahovanie a relokačný servis). V tom istom roku sme sa stali členom EUROMOVERS INTERNATIONAL a takisto aj členom IAM – INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MOVERS, formálne známa ako HHGFAA. Tieto spolupráce sa zaradili k už existujúcim členstvám v ÖMTV – AUSTRIAN FURNITURE TRANSPORT ASSOCIATION a FEDEMAC – EUROPEAN MOVERS.

V roku 2007 sme urobili ďalší krok vpred a získali sme nový a väčší sklad s lepšou štruktúrou,aby sme mohli svojim klientom poskytnúť čo najvyššiu kvalitu a profesionálny servis. Pre udržanie našich štandardov musíme byť neustále o krok popredu. Práve preto naši zamestnanci chodia každoročne na medzinárodné kurzy, aby sme zachovali rovnako vysoký level kvality pre zahraničných i miestnych zákazníkov.

Vysoká spokojnosť našich klientov a partnerov sa ukázala v roku 2008, kedy bol pán Dominik Schneeberger prijatý do tímu EUROMOVERS INTERNATIONAL. Doteraz je uznávaným členom vedenia tejto asociácie.

Ako môžete vidieť, naša firma za posledné roky vzrástla národne aj medzinárodne. V súčasnosti máme vo Viedni 8 zamestnancov na sťahovanie a 5 zamestnancov v kancelárii a v Bratislave 7 zamestnancov na sťahovanie a 2 pracovníkov v kancelárii. Náš vozový park sa takisto rozrástol o 3 kamióny pre medzinárodné sťahovanie, 2 kamióny pre vnútroštátne sťahovanie, 1 vonkajší výťah, 1 Sprinter Van do 3,5 tony a 2 Transporter Van do 900 kg. Náš sklad má celkovú kapacitu 1000 m2 a v zimných mesiacoch je neustále vykurovaný

566

Funfact One

468

Funfact Two

44890

Funfact Three

1500

Funfact Four

Team

Team One

Team One

Designation

To Add Team Widget go to widgets > drag Tx – Team Member Widget drop into > Team Section Widgets

Team Two

Team Two

Designation

To Add Team Widget go to widgets > drag Tx – Team Member Widget drop into > Team Section Widgets

Team Three

Team Three

Designation

To Add Team Widget go to widgets > drag Tx – Team Member Widget drop into > Team Section Widgets

Team Four

Team Four

Designation

To Add Team Widget go to widgets > drag Tx – Team Member Widget drop into > Team Section Widgets